Privacyverklaring en cookiebeleid

Hieronder vindt u de privacy-verklaring en het cookie-beleid van 'dekaaters.be'.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018.

Als het om persoonsgegevens gaat, onderscheiden we 2 soorten gebruikers:

 1. Niet geregistreerde bezoekers van de website

 2. Geregistreerde bezoekers van de website

1.Niet geregistreerde bezoekers van de website

Het mannenkoor 'De KAATers' respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website 'dekaaters.be'. Wij gebruiken uw gegevens om de reserveringen of aanvragen voor een concert zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 'De KAATers' zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens houden wij bij en waarvoor gebruiken wij ze?

- Naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Betalingsgegevens

- Extra info, verstrekt via het contactformulier of het formulier 'Aanvraag optreden'.

- Als u tickets reserveert, hebben wij uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Mits uw toestemming slaan wij uw persoonlijke gegevens op om u op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten van de KAATers. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich ten alle tijden uitschrijven via een mailtje naar 'dekaaters@gmail.com'.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Wij slaan uw gegevens op via de beveiligde servers van de hostingmaatschappij 'iXl Hosting' in Nederland.

Uw gegevens zijn enkel zichtbaar voor de leden van de KAATers. Deze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Indien u toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, slaan wij uw gegevens blijvend op of totdat u uw toesteming herroept.

De gegevens van een contactformulier of aanvraag voor een optreden worden eveneens blijvend bewaard of tot herroeping.

De gegevens van de ticketreserveringen worden verwijderd na het einde van het evenement.

Uw gegevens blijven van u.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Stuur ons een mailtje (dekaaters@gmail.com). U mag ons ook altijd vragen om uw eigen persoonsgegevens aan te passen.

Ook als u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Indien wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

2.Geregistreerde bezoekers van de website

Enkel de koorleden kunnen zich registreren op de website van de KAATers. Ze krijgen hiervoor een gebruikersnaam en kiezen zelf hun wachtwoord, dat ook enkel aan henzelf bekend is.

Welke gegevens houden wij bij en waarvoor gebruiken wij ze?

– Gebruikersnaam

– Naam

– E-mailadres

– Geboortedatum

– Adres

– Telefoonnummer (vast + gsm)

– Foto

– Functie

– Zangstem

– Kort curriculum, enkel voor de dirigent en de muzikale begeleider(s)

De persoonsgegevens worden intern gebruikt voor het bijhouden van de ledenadministratie, onderlinge communicatie en presentatie van de koorleden op de website.

Ze worden ook doorgegeven aan de vereniging 'Koor & Stem', die zorgt voor de nodige verzekeringen. Ook in geval van subsidie-aanvragen kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de leden aan de subsidiërende instantie te verstrekken.

Wie kan deze gegevens zien en aanpassen?

  Volgende gegevens zijn zichtbaar voor elke bezoeker van de website:

  - naam, foto, zangstem: van elk koorlid

  - curriculum: van dirigent en muzikale begeleider

  - functie: van de bestuursleden

  - telefoon en emailadres: van de contactpersonen

  Alle gegevens van de koorleden zijn zichtbaar voor alle koorleden. Elk koorlid kan zijn eigen gegevens aanpassen (behalve gebruikersnaaam en functie, deze zijn enkel aanpasbaar door de webbeheerder).

  Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

   De webbeheerder van 'dekaaters.be' is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.

   E-mailadres: dekaaters@gmail.com

   Cookiebeleid

   Er worden geen cookies opgeslagen.