CORONA

Zingen in tijden van Corona

Update 29/10/2020:

Op de persconferentie van de Vlaamse Regering werden strengere en verregaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen die ingaan vanaf woensdag 28 oktober 2020, middernacht. Vanaf dan is het samen zingen opnieuw verboden. 

Na een risico-analyse volgens de richtlijnen van 'Koor&Stem' heeft het bestuur van de KAATers het licht op groen gezet voor een heropstart van de repetities vanaf 5/10/2020.

Overeenkomstig deze richtlijnen is er, na de risico-analyse, eveneens een draaiboek en een gedragscode voor de koorleden opgesteld en werd een 'Aanspreekpunt Corona' en 'Coördinator repetities" aangesteld.

Aanspreekpunt Corona:
    Kaat Vissenberg
    c.vissenberg@vamico.com
    0479 48 63 37
    03 309 19 87

Aanwezigheidslijst:
    Gust Van Mierlo
    gustvanmierlo@gmail.com
    0497 532 331
    03 384 02 15

Coördinator repetities:
    Luc Bauweraerts

Documenten:
    Risico-analyse
    Draaiboek
    Gedragscode